PCB-sanering

PCB-sanering

PCB-sanering i Stockholm

Hus som är byggda eller renoverade år 1956–1973 kan innehålla miljö- och hälsofarlig PCB. Fastighetsägaren är ansvarig för att inventera och sanera fog- och golvmassor innehållande PCB. 

 Således har vår personal som jobbar med PCB-sanering utbildning och certifiering. Vi följer riktlinjer och använder rekommenderad utrustning och skydd. Vi utför även mätning av PCB-halter och sanering i alla typer av fastigheter.

Vad är PCB?

PCB står för en grupp svårnedbrytbara ämnen som är hälsofarliga för människa och djur, de kan till exempel skada fortplantningsförmågan och nervsystemet. I Sverige användes det framförallt i bostadsbygget på 60-talet innan det förbjöds 1972.

I vilka material kan PCB finnas?

Speciellt under åren 1956 – 1973 användes PCB ofta i bl.a. elektrisk utrustning så som transformatorer och kondensatorer, som mjukgörare i plast och fogmassor, i isolerrutor och färger. Ifall du anar att din fastighet innehåller PCB? Kontakta oss så utför vi en kontroll.

PCB-sanering

Fastighetsägare av byggnader byggda eller renoverade under åren 1956–1973 ska inventera dem för att ta reda på om de innehåller fog- eller golvmassa med PCB (undantag för vissa småhus). Ägaren ska därefter rapportera till sin tillsynsmyndighet hur inventeringen har gjorts, var man funnit PCB samt hur en sanering ska gå till. Ägaren ska också redovisa hur man kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet.

Fasadfogning i Stockholm

Fasadfogning utförs ofta på betongfasader eller stenbeklädda fasader. Vi hjälper och tar bort de gamla slitna fogarna återfogar med nytt. Anlita oss för en professionell hjälp och råd.

Södermalms miljösanering & transporter har utbildning och lång erfarenhet av PCB sanering, och följer branschens riktlinjer, säkerhetskrav och använder rekommenderad utrustning och skydd. Är du intresserad av mer information inom sanering och inventering av PCB och sanering, kontakta oss idag hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert för PCB-sanering i Stockholm!

Vår personal har lång erfarenhet, utbildning och använder modern utrustning för säkerhet och noggrant utförda arbeten. Vi lyssnar alltid noga efter kundens önskemål och lämnar arbetsplatsen ren och snygg efteråt.

Vi arbetar med fasta priser och skriver alltid en klar och tydlig offert i god tid innan arbetet dras igång. I offerten framgår det tydligt vad som ska göras, vad det kostar och hur lång tid det räknas ta. Vi tar aldrig någon förskottsbetalning, utan slutbetalning sker efter slutfört arbete. Detta för att du som kund ska känna dig trygg och säker i valet av entreprenör!

Boka