Våra tjänster

Rivning Stockholm

Rivning Stockholm

Söker du efter en erfaren rivningsföretag i Stockholm?  Vi har kunskap och erfarenhet av både lättrivningsuppdrag, såväl som totalrivningsentreprenader. Vi demonterar alltifrån enstaka rum till hela fastigheter. Effektiva lösningar som passar kundens behov.

Vi utför alla arbeten inom rotrivning, lättrivning, demolering, tungrivning, håltagning, sågning i betong. Vi åtar oss allt från totalrivningar, ombyggnadsrivningar, sanering, klippning av stål, återvinning med mera.  Tack vare det har vi samlat på oss gedigen erfarenhet och kunskap av alla typer av projekt. Vi tar hand om hela processen – från ansökan om rivningslov till hantering av rivningsavfallet enligt gällande hälso- och miljömässiga lagar och regelverk. 

Tungrivning

Tungrivning i Stockholm

Få hjälp med tungrivning i Stockholm.

Om du är i behov av att riva en fastighet, industribyggnad eller större och mindre hus är vi en erfaren rivningsfirma i Stockholm. Vi river aktsamt och sorterar rivningsavfallet, mycket kan återanvändas eller återvinnas. Vi utför även komplicerade rivningar i trånga innerstadsmiljöer där det ställs extra höga krav på att rivningen är tyst och dammfri. Likaså att säkerheten för tredje man och egen personal garanteras samt att arbetsplatser i omgivningen störs minimalt.

PCB-sanering i Stockholm

PCB-sanering i Stockholm

Hus som är byggda eller renoverade år 1956–1973 kan innehålla miljö- och hälsofarlig PCB. Fastighetsägaren är ansvarig för att inventera och sanera fog- och golvmassor innehållande PCB. 

Asbestsanering

Asbestsanering Stockholm

Behöver du hjälp med att sanera asbest i Stockholm? 

Våra experter hjälper dig från inventering och provtagning av asbest, till ansökan om myndighets tillstånd, genomförande och säker borttransport av de miljöfarliga materialen till godkänd deponi. 

Mögelsanering

Mögelsanering i Stockholm

Har du problem med fukt eller mögel i din bostad?

Då kan det krävas professionell kompetens för att sanera möglet på rätt sätt. Södermalms miljösanering & transporter AB har specialkompetens inom fuktutredningar och sanering av mögel och förebygger mögelproblem. Mögel är ett samlingsnamn på alla mikroskopiska svampar som växer i form av flercelliga grenade fiber (s k hyfer). Vi utfär sanering