Rivningsföretag - Södermalmsmiljö

Miljöanpassad rivning och sanering av asbest och PCB 

Vi på Södermalms miljösanering & transporter värnar om ett hållbart samhälle och framtid. Då krävs att var och en tar ansvar för sin inverkan på miljön. Vi river på ett ansvarsfullt sätt, där stor tyngd läggs på en hälsosam arbetsmiljö för alla på bygget. Tack vare vår uppdaterade teknik, morderna maskinpark och utbildade personal garanterar vi ett säkert och korrekt utfört arbete till ett bra pris. De flesta av våra kunder är bygg- och fastighetsföretag, men även privatpersoner kommer till oss för att få hjälp med rivningar.

 IMG 2841 2 

Säkerhet och hälsa är alltid i fokus

I äldre fastigheter kan det finnas byggmaterial som innehåller asbest eller PCB. Vi hjälper dig att kontrollera förekomst genom att ta prover för analys. Från och med analysen tar vi ansvar och driver projektet ända fram till slutbesiktningen. Vi är auktoriserade både för PCB- och asbestsanering och har bred erfarenhet av att hantera dessa ämnen

Tillstånd att hantera Asbest vid rivning


Snabbt prisförslag - Ring 073-582 47 51             


Lättrivning - vid t ex renovering av bostad & kontor

Med lättrivning menas rivning av lättare konstruktioner såsom innerväggar, kök, badrum, undertak, installationer, gipsväggar, bilning av källargolv, spårning, etc. För att upprätthålla en god arbetsmiljö används luftrenare och evakueringsfläktar. Lättrivning sker oftas med mindre maskiner och verktyg såsom tigersåg, kofot etc. En stor del i processen är att ta hand om och sortera det avfall som uppstår i rivningsarbetet..

Totalrivning & tungrivning - vid t ex rivning av villor & industrier

Med tungrivning menas rivning av tyngre konstruktioner såsom betong, stenmurar samt grövre tegelkonstruktioner. Vi har kompetens och utrustning för att på ett säkert, kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt totalriva allt från villor, industribyggnader, carage och större fastigheter. Vi river aktsamt och sorterar rivningsavfallet, mycket kan

återanvändas eller återvinnas. Vi utför även komplicerade rivningar i trånga innerstadsmiljöer där det ställs extra höga krav på att rivningen är tyst och dammfri. Likaså att säkerheten för tredje man och egen personal garanteras samt att arbetsplatser i omgivningen störs minimalt.


Jour på obekväma tider - Maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.      


Referenser på rivningsarbete

46006

Rivning av butiken Ekesiöö. Vi utförde miljöinventering, projektering, asbestsanering, takrivning, metalklippning, tungrivning av grövre tegelkonstruktioner, totalrivning och marksanering & återställning och  avfallshantering av rivningsavfall och sortering  samt transport och logistik. Uppdragsgivare: JM Entreprenad AB

 

Rivning av villa Täby med Södermalms miljösanering transporter AB

Rivning av en plans villa med källargrund i Täby Norr om Stockholm. Där hjälpte vi en kund med totalrivnig av villa. Vi utförde miljöinventering, asbestsanering, avfallshantering av miljö farlig avfall till en godkänd deponi. Uppdragsgivare: Privatperson

Länkar - Tanums Maskinstation AB         AAbisnode w460 300x166